Farligt avfall-bilen till ditt område, hösten 2017

Till Farligt avfall-bilen kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter.
I Stockholm är det Stockholm Vatten & Avlopp som åker runt med mobila miljöstationen. Bilarna kör enligt ett speciellt turschema till olika platser runt om i Göteborg & Stockholm. Se respektive turlista. I Göteborg kan du också lämna andra användbara saker till Emmaus Björkås eller Stadsmissionens insamlingsbil som följer FA-bilens turschema. 

Läs mer på Göteborgs Stad hemsida eller  Stockholmvatten.se
Källa: Göteborgs Kommun &  Stockholms Vatten & Avlopp

  Turrlista Farligt Avfall-bilen Göteborg (Se pdf nedan)   

 

 

 

 

 

  Turlista Farligt Avfall-Bilen Stockholm (Se pdf nedan)  

 Vad är farligt avfall? (Se pdf nedan)                             

          

 

  

                                  

 

 

 

Postadress:
Box 12201
402 42 Göteborg
Besöksadress:
Sven Källfelts gata 21
426 71 Västra Frölunda
Telefon:
031-69 70 00
Serviceanmälan:
0771-61 10 00
Jourbolag efter kontorstid:
Nokas Bevakning 010-2109000