GÄSTBÅTPLATSER /GUEST BERTHS PÅ NYA VARVET /GOTHENBURG

Nedan båtplatser finns att förhyra som gästplats  på Nya Varvet under säsong 2019.**

**Fram till den 17/8 har Dockyard Hotel, som ligger intill, Trubadur  på onsdagar & DJ på 
lördagar, som spelar skön musik på uteterassen mellan 19.00-23.00
Läs mer på deras hemsida: http://dockyardhotel.se/
Här kan du även äta god mat i deras Bistro eller ute på sommarverandan.

BÅTPLATS nr 19, mått 2,8 x 6 m. Kostnad 150:-/dygn. Betalas på Dockyard Hotel. T: 031-857020
Ingår: tillgång till vatten, WC.

BÅTPLATS  nr 105,  mått 3,6 x 11 m. Kostnad 200:-/dygn. Betalas på Dockyard Hotel. T: 031-857020
Ingår: 6A el, vatten och tillgång til WC.

KAJPLATS (max 3,5 m djup) - Bokas i förväg enligt offert på tel. 031-697000 eller email: info@kallfelt.se
Ingår: vatten och tillgång till el 63A.

Båtlängd 11-30  m 600.-/dygn exkl. el
Båtlängd 31-65  m 5000:-/dygn exkl. el

GoogleMaps:
 

You can rent following spots for your boat during Season 2019 at Nya Varvet, Gothenburg.**

Spot no. 19. Dimension 2.8 x 6 m. Cost 150 SKR/day. Pays at Dockyard Hotel. T: 031-857020

Includes access to water, WC.

Spot no 105. Dimension 3.6 x 11 m. Cost 200 SKR/day. Pays at Dockyard Hotel. T: 031-857020
Includes access to 6A electricity, water and access to WC.

PIER SPOT (max 3.5 m depth) - Includes: water and access to electricity 63A
Reservation according to quotation at phone. +46 31697000 or email: info@kallfelt.se

Boat length 11-30 meter       600 SKR / day excl. electricity.

Boat length 31-65 meter     5000 SKR/  day excl. electricity.

**Until 17/8,  Dockyard Hotel, which is next door, has Trubadur on Wednesdays & DJs
Saturdays, which play nice music on the outdoor terrace between 19.00-23.00
Read more on their website: http://dockyardhotel.se/
At Dockyard Hotel you can also eat delicious food in their Bistro or out on the summer veranda.

GoogleMaps:

Postadress:
Box 12201
402 42 Göteborg
Besöksadress:
Sven Källfelts gata 21
426 71 Västra Frölunda
Telefon:
031-69 70 00
Serviceanmälan:
0771-61 10 00
Jourbolag efter kontorstid:
Nokas Bevakning 010-2109000