TAKOMLÄGGNING OCH MÅLNING AV FÖNSTER PÅ BYGGNAD 30

Vi snyggar till Byggnad 30 på Nya Varvet genom att byta ut taket  och måla alla fönster.

Arbetet påbörjas v. 21 och pågår t.o.m. v. 27.
Av säkerhetsskäl kommer parkeringsraden framför huset att
spärras av för parkering under de veckor som arbetet pågår.

Postadress:
Box 12201
402 42 Göteborg
Besöksadress:
Sven Källfelts gata 21
426 71 Västra Frölunda
Telefon:
031-69 70 00
Serviceanmälan:
0771-61 10 00
Jourbolag efter kontorstid:
Nokas Bevakning 010-2109000