Brandsäkerhet

Vad gör jag om det börjar brinna?
Ofta är det vardagliga saker som kan orsaka en lägenhetsbrand, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning. Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är Rädda – Varna – Larma – Släck. Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng lägenhetsdörren när alla kommit ut. Larma 112 och varna grannarna.

Brand i trapphuset eller annan lägenhet
Om det skulle börja brinna i trapphuset eller i en annan lägenhet i huset är det bästa du kan göra att stanna kvar i din egen lägenhet. Täta runt dörren och brevinkastet med våta handdukar. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i ca 30 minuter. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand. Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.

Brand i kläder
Om det brinner i någons kläder, se snabbt till att få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial — konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld.

Brand i kastrull
Om det börjar brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet och kan orsaka en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Annan brand
Är branden liten, försök att släcka den, men ta inga onödiga risker. Om det finns en handbrandsläckare till hands; ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken.


Brandsäkra ditt hem

Släck ljusen
Glömda stearinljus är en av de främsta orsakerna till bränder. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Ställ inte många värmeljus tätt ihop, tillsammans kan de plötsligt bilda en hög eldsflamma. Lämna inte barn eller lösgående husdjur ensamma med levande ljus.

Dra ur sladden
Låt inte laddare till mobiltelefoner, laptops och annan elektronisk utrustning sitta kvar i uttaget när du inte laddar, utan var noga med att alltid dra ut sladden när du har laddat klart. Det kan också vara bra att dra ut sladden till annan elektronisk utrustning som inte används dagligen. 

Håll koll på glödlamporna
Försök byta ut så många ljuskällor som möjligt till LED-ljus och se till att vanliga glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart. Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser där brännbart material kan komma i kontakt med lampan. Byt ut blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.

Rengör fläkten
Se till att alltid hålla rent från brännbart material på och runt spisen. Rengör spisfläkten och filtret med jämna mellanrum, en brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig upp i en igenfettad spisfläkt och spridas vidare i huset. Filter till kolfilterfläkt behöver bytas ut med jämna mellanrum. Sådana filter finner du t.ex. i vitvaruaffärer eller byggvaruhus.

Skaffa bra släckutrustning
Eftersom bränder växer snabbt råder vi alla våra hyresgäster att ha en brandsläckare och/eller en brandfilt hemma. För en vanlig bostad rekommenderar Räddningsverket en pulversläckare på minst sex kilo. 

Håll rent i trapphuset
Se till att alltid hålla trapphuset rent från brännbart material och sådant som står i vägen vid en eventuell utrymning. Pulka, cykel, barnvagn, dörrmattor eller andra personliga ägodelar i trapphuset kan försvåra släckningsarbete eller hindra dig och dina grannar att snabbt ta er ut och i säkerhet i händelse av brand. Ambulanspersonal med bår måste också kunna gå obehindrat i trapphuset utan att snava.

Håll dörrarna stängda
Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till källare och vindar stängda och låsta.