GDPR

I denna information beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter och hur vi uppfyller gällande lagkrav rörande personuppgifter bland annat kraven i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

Källfelt Byggnads AB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom eller på uppdrag av verksamheten. Vi samlar in information om dig i samband med din anmälan om intresse för att hyra bostad, parkeringsplats, båtplats eller lokal samt vid tecknande av hyreskontrakt. I din ansökan registrerar du adress- och kontaktuppgifter samt ditt personnummer (eller motsvarande för sökande med utländsk identitet) som vi behöver i olika sammanhang för att verifiera din identitet. Utöver uppgifterna som lämnas av sökande inhämtar vi information från kreditupplysningsföretag och tidigare hyresvärdar. Till personuppgifter hör också de spår du lämnar i våra systemloggar när du besöker någon av våra hemsidor. Uppgifter som cookies och IP-adresser använder vi för att analysera hur våra besökare använder de tjänster och webbplatser som vi tillhandahåller. 

Huvuddelen av de uppgifter vi registrerar om dig erfordras för att kunna fullfölja hyresavtalet eller för att uppfylla lagstadgade skyldigheter gentemot myndigheter. Om samtycke krävs enligt Dataskyddsförordningen kommer vi att efterfråga det av dig innan vi registrerar uppgifterna. Exempelvis uppgifter som rör hälsa vid begäran av anpassning av lägenheten. Under hyrestiden registrerar och behandlar vi uppgifter i samband med olika ärenden som rör hyresförhållandet. Det förekommer också att vi registrerar och behandlar uppgifter i anslutning till marknadsföring, kundundersökningar och andra typer av evenemang som erbjuds av Källfelt Byggnads AB och våra partners. 
 
Kontakter med våra kunder sker huvudsakligen via ”Mina sidor” eller e-post, så säkerställ att du alltid har korrekt e-postadress registrerad på Mina sidor. Vi lämnar ut personuppgifter i den mån det är nödvändigt till: myndigheter, leverantörer inom fastighetsförvaltning, sökande för lägenhetsvisning och till andra hyresvärdar vid referenstagning. Vi har som policy att aldrig lämna ut information om våra hyresgäster till besökare vid förfrågningar till vår kundtjänst.

I den mån behandling av dina personuppgifter utförs för Källfelt Byggnads AB:s räkning av en leverantör till oss så träffas ett skriftligt avtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett lagligt och säkert sätt.

Vi utför under normala omständigheter inga behandlingar som innebär att personuppgifter överförs till tredje land, (d.v.s. länder utanför EU/EES). I de sammanhang det undantagsvis sker, t.ex. vid dialog med en sökande, sker det i enlighet med reglerna i GDPR, exempelvis efter inhämtande av samtycke.

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du har en aktiv ansökan hos oss. Under avtalstiden sparas uppgifterna så länge vi behöver dem eller vad gällande lagstiftning fordrar. Efter avtalstiden sparar vi personuppgifter som längst i två år om inte längre bevarandetider följer av specifik lagstiftning som exempelvis bokföringslagen, i vilket fall personuppgifter sparas i sju år.

Du har rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter vi har om dig (kostnadsfritt, en gång per år). Vill du själv rätta någon av uppgifterna vi har registrerade om dig, så gör du det enklast under ”Mina sidor”. Du kan också begära: rättelse, radering, invända mot en behandling, få behandlingen av dina personuppgifter begränsad, återkalla samtycke samt överföring av personuppgifter till annan hyresvärd om det är tekniskt möjligt. 

Detta gör du genom att vända dig till oss genom att skicka brev till:

Källfelt Byggnads AB 
Att: Dataskydd, Box 12201, 402 42 Göteborg

Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.