Trivselregler

Förutom de allmänna regler som finns i hyreslagen har vi här sammanställt trivselregler som gäller i alla Källfelts fastigheter.

Skötsel i lägenheten: Hyresgästen är skyldig att hålla lägenheten i gott skick och att anmäla till fastighetsägaren när fel eller brister uppstår.  

Störningar: Det är aldrig tillåtet att störa grannarna. Det skall vara lugnt i fastigheten mellan klockan 22.00-07.00.
Den som står på kontraktet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i eller besöker lägenheten.

Tänk på att arbeten med störande moment, t.ex. användning av borrmaskin, hammare etc, endast får utföras av hyresgäst vardag mellan kl.8.00-20.00, helger mellan kl.10.00-16.00. Den som orsakar en störning kan bli skyldig att betala ersättning för utryckningen från bevakningsbolaget. Upprepade störningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Rökning: Det är inte tillåtet att röka i trapphus, hissar eller några andra gemensamma utrymmen. Tänk även på att röken kan tränga in i grannars lägenheter vid rökning i fönster eller på balkong.

Sophantering: Sortera ditt avfall så att så mycket som möjligt återvinns. Tidningar, hårdplast-, metall-, glas- och papp/kartongavfall lämnas vid återvinningsplats. Miljöfarligt avfall som lösningsmedel, färgrester och batterier får aldrig slängas tillsammans med övrigt avfall. Miljöfarligt avfall lämnas på miljöstation.

Tvättstugan: Tvättstugan ska städas efter användandet varje gång. Ordningsregler över vad som gäller i din fastighet finns i tvättstugan.

Fönster/balkong/uteplats: Fönster och balkong får inte användas för att  skaka och vädra mattor, sängkläder och kläder så att det stör grannar. Det är inte tillåtet att kasta saker från balkongen (exempelvis cigarettfimpar). 

Matning av fåglar: Fågelmat drar till sig skadedjur som möss, råtter etc. Därför är det inte är tillåtet att mata fåglar från fönster/balkonger/uteplats eller inom Källfelts områden.

Grillning: Det är inte tillåtet att grilla på balkongen, varken med elgrill, gasolgrill eller kolgrill. Dels p.g.a. brandrisken och dels för risken att rök och matos tränger in hos grannarna. Det räknas som en störning i boendet.  De som har uteplats hänvisas till att grilla minst 4 meter från husfasaden. Hyresgäster med uteplats på Chapmans Torg 1-5 hänvisas att grilla ute vid pergolan på takterrassen. Karneolgatan har grillplats på gården där man som hyresgäst kan grilla. 

Husdjur: Har du husdjur i din lägenhet ansvarar du för att de inte stör eller är till obehag för dina grannar. Din hund ska vara kopplad på gården och i allmänna utrymmen.

Trapphus: Trapphuset ska kunna användas för utrymning och sjuktransporter. Därför får personliga ägodelar som dörrmattor, cyklar, barnvagnar m.m. inte placeras i trappuppgången. Saker i trapphus kan även utgöra en stor brandfara vilket kan få förödande konsekvenser. Anmäl gärna till Källfelt om ni upptäcker saker som inte hör hemma i trapphuset. Enligt brandskyddslagen kan Källfelt ta bort sådana saker utan föregående varning. Borttagna saker som inte räknas som skräp bevaras i 3 månader och kan fås tillbaka mot beskrivning. 

Parabol: Paraboler får inte monteras utan tillstånd.

Duscha/bada på natten: Att tappa större mängder vatten sena kvällar och nätter kan medföra störande ljud i ledningarna. Tänk därför, vid dessa tillfällen, på att endast duscha kortare stunder.

 

Postadress:
Box 12201
402 42 Göteborg
Besöksadress:
Sven Källfelts gata 21
426 71 Västra Frölunda
Telefon:
031-69 70 00
Serviceanmälan:
0771-61 10 00
Jourbolag efter kontorstid:
Securitas 010-4705594