Vanliga frågor

Ansvar

Den hyresgäst som står skriven på kontraktet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i eller besöker lägenheten. Detta enligt hyreslagen 24§.

24 § Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet, försummelse av någon som hör till hans hushåll, gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten. För brandskada som han själv icke vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga.

Brand och brandsäkerhet

Här får du lite tips som vi tagit ut från Räddningstjänstens information på hur du kan undvika bränder och hur du ska agera om det börjar brinna.

 

 

Brandsäkra ditt hem 

Förvara inte brandfarliga vätskor och gaser i lägenheten eller förrådet!

I din lägenhet får endast mindre mängder brandfarliga vätskor (till exempel lösningsmedel, spolarvätska och bensin) och gaser förvaras utan tillstånd från byggnadsnämnden. Gasolflaskor får rymma högst fem liter och behållare med brandfarlig vätska högst tio liter. Lämpligaste stället att förvara varorna är ute på balkongen (ej inglasad), gärna i ett skåp. Du får inte förvara brandfarliga vätskor och gaser i källaren eller på vinden.

Släck ljusen!

Glömda stearinljus orsakar många bränder. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Lämna inte barn eller lösgående husdjur ensamma med levande ljus.

Dekorera inte teven!

Se till att teven står luftigt och ha aldrig dukar, blommor eller levande ljus på den.

Dra ur sladden!

Dra ur kontakten ur kaffekokare, hårtorkar och liknande när de inte används.

Rengör fläkten!

Håll rent från brännbart material på och runt spisen. Rengör spisfläkten då och då. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig upp i en igenfettad spisfläkt och vidare i huset.

Ha inga maskiner igång när du inte är hemma!

Låt inte exempelvis disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån.

Göm tändstickorna för barnen!

Se till att små barn aldrig får tag i tändstickor, cigarettändare och dylikt.

Rök inte i sängen!

Rök aldrig i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.

Håll koll på glödlamporna!

Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart. Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser där brännbart material kan komma i kontakt med lampan.

Byt blinkande lysrör!

Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.

Kläm inte elsladdarna!

Var rädd om elsladdar så att de inte kläms och skadas. Byt dem om de är trasiga.

Släng inte aska direkt!

Förvara aska från öppen spis och liknande i metallkärl med lock i minst fem dygn efter att den har brunnit ut. Sedan kan den slängas bland övriga sopor.

Kontrollera brandvarnaren!

Läs mer om att kontrollera brandvarnare i fliken "Brandvarnare".

Skaffa bra släckutrustning!

Eftersom bränder växer snabbt bör alla ha en brandsläckare hemma. För bostäder rekommenderar Räddningsverket pulversläckare på minst sex kilo.

Håll rent i trapphuset!

Håll trapphuset rent från brännbart material och sådant som står i vägen vid en utrymning.

Håll dörrarna stängda!

Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till källare och vindar stängda och låsta.

Hur ska du göra om det börjar brinna?

Ofta är det vardagliga saker som kan orsaka en lägenhetsbrand, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning. Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är Rädda – Varna – Larma – Släck. Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng lägenhetsdörren när alla kommit ut. Larma 112 och varna grannarna.

Brand i kläder

Om det brinner i någons kläder, se snabbt till att få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld.

Brand i kastrull

Om det börjar brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir då en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Brand i tv

Vid brand i tv:n, dra ut kontakten. Släck med en handbrandsläckare eller genom att hälla på vatten.

Annan brand

Är branden liten, försök att släcka den, men ta inga onödiga risker. Om det finns en handbrandsläckare till hands; ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken.

Brand i trapphuset eller annan lägenhet

Om det skulle börja brinna i trapphuset eller i en annan lägenhet i huset är det bästa du kan göra att stanna kvar i din egen lägenhet. Täta runt dörren och brevinkastet med våta handdukar. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i ca 30 minuter. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand! Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.

Brandvarnare

Brandvarnare

Alla lägenheter hos Källfelt Byggnads AB är utrustade med brandvarnare med speciella batterier som har en livslängd på ca 10 år.

 

Kontrollerar att din brandvarnare fungerar minst en gång i halvåret. Börjar brandvarnaren ge ett litet ljud då och då så är det för att batteriet håller på att ta slut. Byt då ut mot nytt batteri. Fungerar brandvarnaren inte trots byte av batteri ska du kontakta din fastighetsskötare så fixar han eller hon så att din brandvarnare fungerar igen.

Det är självklart förbjudet att plocka ner brandvarnaren, förutom vid batteribyte.

Bredband, Tv & Telefoni

Källfelts fastigheter har ett öppet bredbandsnät genom avtal med ITUX. Detta för att ge dig  som hyresgäst större valfrihet när det gäller tjänster via bredbandsnätet - i huvudsak bredband, TV och Telefoni. Com Hem är fortsatt leverantör av kabel-tv och är med i avtalet med ITUX som bredbandsleverantör. Med ITUX bredbandsnät kan du välja fritt själv vem du vill ha som leverantör för de olika tjänsterna.  Det öppna bredbandsnätet är byggt för tjänster med hastigheter upp till 1000 Mbit/s (1GB).

Har du frågor, kontakta ITUX support på tel: 0771- 40 70 77 eller gå in på goteborg.itux.se  alternativt stockholm@itux.se

För att teckna abonnemang på någon tjänst, kontakta respektive tjänsteleverantör direkt.

    

 

 

El

Hyresgästen betalar sin el själv. Man anmäler själv inflyttning till Göteborg Energi eller tillElevio (Stockholm).

 

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen med gasolgrill eller kolgrill. Dels p.g.a. brandrisken och dels risken för att rök tränger in hos grannarna, vilket räknas som en störning i boendet.  De som har uteplats hänvisas till att grilla minst 4 meter från husfasaden. Hyresgäster med uteplats på Chapmans Torg 1-5 hänvisas att grilla ute vid pergolan på takterrassen. Karneolgatan har grillplats på gården där man som hyresgäst kan grilla. 

Hemförsäkring

Hyresgästen ska teckna en hemförsäkring. Om olyckan är framme kan du drabbas hårt ekonomiskt om du inte har en hemförsäkring även om du inte är vållande till skadan i ditt hem eller trappuppgång.
Vid brand eller vattenskada ersätter hemförsäkringen även kringkostnader som uppstår om lägenheten blir obeboelig och du tex tvingas bo på hotell.

Hyran

Hyran betalas i förskott och skall vara oss tillhanda senast den sista vardagen i varje månad. Om hyran inte betalas i tid kan ärendet gå vidare till inkasso. Försenad inbetalning medför alltid en försenings- avgift. Logga in på Mina Sidor så kan du se din månadshyra samt ta del av OCR-numret för inbetalning. 

Du kan betala hyran på följande sätt:

E-faktura - enkelt och bäst för miljön

E-faktura (elektronisk faktura) är det smidigaste och mest miljövänliga sättet att betala hyran på. Du anmäler dig för e-faktura via din internetbank eller kontakta Källfelt Byggnads AB. Du kommer därefter få din hyresavi, månadsvis, via din internetbank. Det är endast kontraktsinnehavare som kan koppla hyran på objektet till sin internetbank för e-faktura.

Autogiro 

Vill du att hyran skall dras automatiskt från ditt bankkontot kan du teckna dig för autogiro. Kontakta Källfelt om du vill teckna dig för det.  Det är endast kontraktsinnehavare som kan ansöka om autogiro på objektet.

Internetbetalning

Du kan också betala hyran på Internet, via det bankgiro som finns angivet på hyresavin. Se till att du anger rätt OCR-nummer, annars blir det svårt att identifiera vem betalningen kommer från. Observera att varje månadsavi har ett eget specifikt OCR-nummer.  

Posta eller betala över disk

När du skickar in betalningen per post eller betalar över disk på ett bank/post-kontor, är det enklast att använda det förtryckta inbetalningskortet. Har du inte detta till hands måste du på inbetalningen ange lägenhetsnummer eller personnummer samt namn och den adress hyran avser för att betalningen ska komma rätt. Obs! Se miljöavgift nedan.

Miljöavgift 

Om man som hyresgäst på bostad och/eller garage/parkering inte väljer autogiro eller e-faktura, utan fortsatt vill får hyresavierna skickade till sig och betala manuellt, tillkommer det en miljöavgit om 30:-/månaden.

Inflyttning

Inflyttningsdag är den dag som står angivet i kontraktet som avtalstid. Inflyttningsdagen är normalt första vardagen i månaden kl. 12.00. Om inflyttningsdatum är en helgdag blir istället inflyttningsdagen vardagen därefter. Ett exempel: Ditt hyresavtal börjar gälla den 1 augusti, som är en lördag. Du får då flytta in tidigast kl. 12.00 måndagen den 3 augusti. Lägenheten skall vara städad av föregående hyresgäst och i godtagbart skick vid inflyttningen. Besiktning av lägenheten har gjorts innan inflyttning. Upptäcks det brister vid inflyttningen, kontakta Källfelt, så snart som möjligt, så att felet kan besiktigas och åtgärdas.

OHYRA

OHYRA I LÄGENHETEN ? - ANMÄL MED EN GÅNG!
Om du tror att du har skadedjur i din lägenhet, är du skyldig att anmäla det, enligt hyreslagen.
Kontakta vårt skadedjursbolag
Anticimex på tel: 075 -245 10 00

Pälsängrar, silverfiskar, vägglöss och kackerlackor är exempel på ohyra som hyresgäster ibland upptäcker i lägenheter. Eftersom ohyra kan innebära obehag och sprida sig till andra bostäder att du agerar snabbt. Det är därefter viktigt att man följer de åtgärder man behöver göra för att utrota ohyran i lägenheten. Saneringen kostar inte dig som hyresgäst något om du följer skadedjursbolaget råd. Underlåter man sig att inte anmäla skadedjur kan

HÅLL SILVERFISKEN BORTA
Silverfiskar är ofarliga men en av de vanligaste insekter som kan förekomma i bostäder. En del blir mycket oroade efter att ha sett ett par silverfiskar i badrummet. Men det behöver inte betyda något. Om det däremot dyker upp silverfiskar i vardagsrum eller sovrum bör du reagera. Det kan vara tecken på fuktskada. 

 • Renhållning är A och O. På så vis minskar du tillgången på föda för silverfisken.
 • Täta springor och sprickor där silverfisken vanligtvis trivs.
 • Låt inte böcker, papper eller kläder ligga framme på golvet under en längre tid.
 • Håll det så torrt som möjligt i kök och badrum

 

VÄGGLÖSS - vanligare än man tror
Vägglöss blir allt vanligare i Sverige och ibland upptäcks de i våra bostäder. Vanligaste orsaken till att du får vägglöss är att de har följt med i resväskan från en utlandsresa eller att de kommit in i ditt hem när du köpt begagnade möbler. 

Tecken på vägglöss:
En vuxen vägglus är 4-5 mm lång, ungefär som en äppelkärna, med bred oval tillplattad kropp. Färgen är ljust gul/brun till rödbrun efter det att den sugit blod. Pålitliga tecken för att upptäcka vägglöss är mörka fläckar av spillning, rester efter hudömsningar och levande vägglöss på platser där de kryper in och gömmer sig. Små runda blodfläckar på lakan kan också vara tecken på vägglöss. Vägglusen är oftast ofarlig men kan ge allergisk reaktion och skapa obehag. Vanliga symptom på vägglusförekomst är svullnad och rodnad tillsammans med viss smärta och klåda till följd av vägglössens bett.

Vägglöss måste saneras professionellt, det är inget du kan lösa på egen hand. Men det finns sätt att minska risken för vägglöss.

TIPS FÖR ATT SLIPPA VÄGGLÖSS.

 • Var vaksam när du tar hem begagnade möbler
 • Förvara aldrig din resväska öppen på golvet när du är ute och reser
 • Ta inte in resväskan direkt när du kommer hem
 • Tvätta kläder i 60 grader
 • Lägg misstänkta föremål i frysen (-18°C) i en vecka

 

KACKERLACKOR
Kackerlackor är en hälsorisk för både människor och djur. De är aktiva på natten och trivs i varma och fuktiga miljöer. Kackerlackor äter allting och förstör vår mat med sin avföring och sitt illaluktande sekret. Har du fått in kackerlackor så sprider de sig snabbt i en fastighet. Det kan ta tid att bli av med dem så var noga med städning och rengöring och kontrollera förpackningar och resväskor. Kontakta Anticiemex omgående om du misstänker att du fått i kackerlackor i din lägenhet.

Tips och råd för att slippa kackerlackor

 • Städa och rengör noga, speciellt i varma och fuktiga miljöer
 • Förvara livsmedel eller foder i slutna behållare
 • Töm sopbehållare och komposter ofta – mat och fukt lockar insekterna
 • Låt inte mat och vatten till husdjur stå framme i onödan
 • Kontrollera förpackningar och väskor innan du tar in dem

PÄLSÄNGRAR
Pälsängrar gillar att äta på textilier, främst ull, skinn och päls. Hittar du hål i yllekläder eller kala fläckar på en päls i garderoben kan det vara tecken på att du har pälsängrar i lägenheten. Ett annat varningstecken är att hitta larvskal i dina klädskåp och lådor. 
Pälsängrar är skalbaggar vars larver lever av produkter med animaliskt ursprung. De är ofarliga, och går att få bort på egen hand men det kräver noggrannhet och tålamod. Men vid stora problem är det viktigt att kontakta oss

Tips och råd för att slippa pälsängrar.

 • Ta bort organiskt material – städa.
 • Lägg endast undan rena kläder, gärna förpackade i täta emballage.
 • Kontrollera era undanlagda textilier regelbundet.
 • Angripna textilier kan värmebehandlas vid 60°C genom tvätt, strykning eller torktumling.
 • Angripna textilier kan även läggas i påsar och frysas. Minst en vecka i -18°C räcker.

 Anticimex hemsida kan du få hjälp av identifiera vilket typ av skadedjur du drabbats av.  

 

 

 

Parkering

Den som förhyr en parkeringsplats ansvarar enligt kontrakt även för snöskottning på och runt sin plats. Är det någon som ställer sig otillåtet på ens förhyrda plats, kontaktas Parkeringstjänst i Väst på tel.: 031 - 51 88 10.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i trapphus, hissar eller några andra gemensamma utrymmen. Att röka i sin lägenhet, i ens fönster eller på sin balkong är än så länge tillåtet enligt lag. Tänk dock på att röken kan tränga in i grannars lägenheter och orsaka besvär och obehag i boendemiljön. Att slänga ut fimpar från fönster och balkonger är strängeligen förbjudet då det utgör en stor brandfara. Utför man sådan handling har gjort ett kontraktsbrott enligt hyreslagen 24§. 

"24 § Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom
hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i
lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. För brandskada som han själv icke vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i
den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga."

Serviceanmälan

Vid fel i din lägenhet kan du göra en serviceanmälan direkt här via Mina Sidor här på vår hemsida. Du kan även kontakta oss vard. 09.00-15.00 på tel: 0771-611000. Vid akuta ärenden efter kontorstid  och på helger, kontakta Securitas på tel: 010-4705594. Läs mer om Serviceanmälan här: Serviceanmälan | Källfelt Byggnads AB (kallfelt.se)

Skötsel av lägenheten

Hyresgästen är skyldig att hålla lägenheten i gott skick och att anmäla till fastighetsägaren när fel eller brister uppstår.

Sophantering

Sortera ditt avfall så att så mycket som möjligt återvinns. Tidningar, hårdplast-, metall-, glas- och papp/kartongavfall lämnas vid återvinningsplats. Miljöfarligt avfall som lösningsmedel, färgrester och batterier får aldrig slängas tillsammans med övrigt avfall. Miljöfarligt avfall lämnas på miljöstation.

Störningar

Det är aldrig tillåtet att störa grannarna.

Det skall vara lugnt i fastigheten mellan klockan 22.00-07.00. Den som står för kontraktet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i eller besöker lägenheten..

Beakta att arbeten med störande moment, t.ex. användning av borrmaskin, hammare etc, endast får utföras av hyresgäst vardag mellan kl. 8.00-20.00, helger mellan kl.10.00-16.00.

Den som orsakar en störning kan bli skyldig att betala ersättning för utryckningen från bevakningsbolaget. Upprepade störningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Underhåll/reparation

Alla lägenheter behöver någon gång rustas upp enligt en generell underhållsplan. Kontakta Källfelt och boka in en besiktning för syn av det ni anser att lägenheten är behov av nya tapeter, golv m.m. Installation av diskmaskin, tvättmaskin eller andra vitvaror får ej utföras utan förvaltarens godkännande. Du hittar din förvaltare genom Mina Sidor eller ring till oss på deras telefontid månd-fred mellan kl 09.00-15.00 så kopplar vi dig. Tel: 031-697000. 

Uppsägning av lägenhet

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för lägenhet är 3 månader. Uppsägningen skall ske skriftligen tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Uppsägningen ska du göra skriftligen genom att skriva ut blanketten som finns på denna sida, fylla i den och lämna in eller skicka per post till Källfelt.  
Endast originalhandlingar accepteras, vi kan därför inte ta emot uppsägningar via e-post eller fax. Läs mer vad som gäller vid utflyttning här.

Kortare uppsägningstid

De fall där huvudprincipen om tre månaders uppsägning frångås är:

* Vid byten, interna som externa efter överenskommelse.

* Vid dödsfall, där en månads uppsägningstid gäller. Vid dödsfall har sammanboende möjlighet att bo kvar. Kontakta Källfelt för mer information.


Visningsplikt

När du har sagt upp din lägenhet är du enligt lag skyldig att visa den för intresserade, nya sökande. Om du reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan visa lägenheten. Du kan ta hjälp av en nära anhörig eller en bekant som du har förtroende för.

Läs mer i fliken om utflyttning.

Utflyttning

Vi hoppas att du har trivts bra i din lägenhet hos Källfelt Byggnads AB och att du också kommer att trivas i ditt nya hem. Här har vi samlat lite tips och hjälpfull information om hur det fungerar när du ska flytta ut.

 

 

Säg upp lägenheten

Det första du bör göra när du bestämt dig för att flytta är att säga upp ditt hyrekontrakt. Blankett för det finns här.

Boka tid för besiktning

Kontakta Källfelt Byggnads AB för att boka tid för besikting av lägenheten när du sagt upp den. Det är viktigt att du väljer tider då du själv kan närvara, så att du och besiktningsmannen kan gå igenom lägenheten tillsammans.

Vid besiktningen ser besiktningsmannen över om det finns skador eller slitage i lägenheten utöver vad som är normalt och att städningen är ordentligt utförd. Hittar besiktningsmannen brister, noteras de som en anmärkning i besiktningsprotokollet. Alla eventuella anmärkningar måste vara åtgärdade innan kontraktstiden löpt ut för att du ska slippa betala för dem. Vi rekommenderar att du är med när besiktningsmannen utför slutbesiktningen så ni tillsammans kan diskutera eventuella tveksamheter.

Återställ lägenheten

Om du tagit ner saker som hör till lägenheten, till exempel innerdörrar, badrumsskåp och hatthylla, är det viktigt att du sätter tillbaks dem innan besiktningen.

Visa lägenheten

När du har sagt upp din lägenhet är du som hyresgäst skyldig enligt kontrakt att visa lägenheten för andra som är intresserade av att flytta in. 

Adressändring

I samband med flytt är det viktigt att du adressändrar. Dels för att du ska få posten till rätt bostad, dels för att folkbokföringen ska stämma. Du adressändrar enklast på www.adressändring.se

El

Meddela Göteborgs Energi  (för boende i Göteborg) eller Fortum (för boende i Stockholm) att du ska flytta senast 30 dagar före utflyttningsdagen. Glömmer du att meddela din flytt riskerar du att få betala för elförbrukning även efter att du flyttat.

Flytta tjänster för telefon, surf och tv 

Beställ flyttning (eller uppsägning) av dessa tjänster hos din leverantör i god tid.

Flyttstädning

Den som tar över din lägenhet har rätt att begära att lägenheten är väl städad vid inflyttning. Har du slarvat eller om du lämnar din lägenhet ostädad måste du betala för städkostnaden. Detta gäller även i de fall anmärkningar uppkommer efter att besiktningen redan är genomförd. Glöm inte att även städa och töm balkong, garage och förråd.

Grovsopor och skräp

Det blir ofta mycket sopor i samband med en flytt. Det mesta går att sortera vid miljöstationer nära dig. Om du har frågor kan du kontakta Källfelt för att få råd om hur du bäst gör dig av med det du ska slänga. Om du behöver kasta möbler, tv-apparater eller andra skrymmande saker i samband med flytten måste du lämna dessa på någon av kommunens återvinningscentraler.

Nycklar

Lämna alla nycklar till Källfelt Byggnads AB. Det gäller både för lägenheten, tvättstugan och eventuella extrautrymmen som garage och förråd. Du måste även lämna in kopior som du har gjort själv. Lämna lägenheten i tid. När hyrestiden har löpt ut ska du lämna lägenheten senast klockan 12.00 nästa dag. Då ska lägenheten vara tillgänglig för den som ska flytta in. Om den dagen infaller på en helg eller helgdag är det nästa vardag som gäller som utflyttningsdag.

Uthyrning i andra hand

All andrahandsuthyrning ska godkännas av Källfelt Byggnads AB. För att hyra ut sin lägenhet i andra hand måste man ha ett godkänt skäl, såsom tillfälligt arbete eller studier på annan ort (utan rimligt pendlingsavstånd) eller s.k. provboende då du och din partner vill testa att bo som sambo. Den som står för förstahandskontraktet är enligt lag  ansvarig för lägenheten vad gäller ordning och ekonomi även under andrahandsperioden. Du som hyr ut din lägenhet i andra hand (även till släkt och vänner), utan vårt skriftliga medgivande, riskerar att förlora ditt hyreskontrakt för olovlig andrahansuthyrning. Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via Airbnb då man som hyresgäst inte får bedriva någon handel med sin hyresrätt. Hyr man ut sin lägenhet utan tillstånd kan det leda att man blir av med sitt hyreskontrakt. Olovlig andrhanduthyrning eller försäljning/köp av hyreskontrkat kan även leda till att man kan få böter och fängelse.

Postadress:
Box 12201
402 42 Göteborg
Besöksadress:
Sven Källfelts gata 21
426 71 Västra Frölunda
Telefon:
031-69 70 00
Serviceanmälan:
0771-61 10 00
Jourbolag efter kontorstid:
Securitas 010-4705594