Hyressättning

Hyressättning som bruksvärde
En hyra sätts i en förhandling mellan representanter för de olika parterna.  Hyresgästen representeras av Hyresgästföreningen och hyresvärden av Fastighetsägarna. En hyra justeras vanligtvis vid en årlig förhandling, men den kan även justeras vid stora renoveringar eller vid styckvisa standardförbättringar. För stora renoveringar och styckvisa standardförbättringar krävs alltid ett godkännande av hyresgästen.

I hyresförhandlingar används ofta begreppet bruksvärde. Det innebär att en lägenhet jämförs med likvärdiga lägenheter, där faktorer som läge, byggår, standard och hur förvaltningen av fastigheten sköts påverkar bruksvärdet. Detta ligger sedan till grund för hyressättningen.

Retroaktiv hyra
Om den årliga förhandlingen drar ut på tiden, och blir klar senare än vid det datum höjningen ska börja gälla från, aviseras hyresgästerna retroaktivt (i efterhand) för den perioden. Om datum för årlig höjning t ex är 1 april och förhandlingen blir klar i juni läggs hyreshöjningen för april, maj och juni till på avin/räkningen för juli. Drar förhandlingen ut på tiden, så att det blir ett större retroaktivt belopp, kan man dela upp det på flera månader i efterhand.

Standardhöjande åtgärder
Det är en åtgärd som höjer den ursprungliga standarden av en lägenhet och därmed även hyran. Det kan exempelvis vara att hyresgästen vill ha en diskmaskin installerad eller byta plastmattan i badrummet mot klinker. Då höjs hyran med ett i förväg fastställt belopp som hyresgästen har godkänt.