PROBLEM MED FJÄRRVÄRME TILL NYA VARVET, VÄSTRA FRÖLUNDA

GBG Energi har problem med leverans av fjärrvärme till Nya Varvet, Västra Frölunda

Detta påverkar värme och varmvatten i din lägenhet/lokal men kallvatten och el kommer att finnas som vanligt.

Felsökning och reparation beräknas pågå fram till kl. 13.00 idag måndag 20/1.

 

Postadress:
Box 12201
402 42 Göteborg
Besöksadress:
Sven Källfelts gata 21
426 71 Västra Frölunda
Telefon:
031-69 70 00
Serviceanmälan:
0771-61 10 00
Jourbolag efter kontorstid:
Securitas 010-4705594