Farligt avfall-bilen till ditt område, hösten 2021

Till Farligt avfall-bilen kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter.
I Stockholm är det Stockholm Vatten & Avlopp som åker runt med mobila miljöstationen. Bilarna kör enligt ett speciellt turschema till olika platser runt om i Göteborg & Stockholm. Se respektive turlista. I Göteborg kan du också lämna andra användbara saker till Björk & Frihet  som följer FA-bilens turschema. 

Läs mer på Göteborgs Stad hemsida eller  Stockholmvatten.se

 PDF- Turrlista Farligt Avfall-bilen Göteborg Centrum-Hisingen-Nordost-Väster

 PDF-Turlista Farligt Avfall-bilen Göteborg Örgryte

 PDF-Turlista Farligt Avfall-Bilen Stockholm 

 Vad är farligt avfall? (Se pdf nedan)                             

          

 

  

                                  

 

 

 

 

Källa: Göteborgs Kommun &  Stockholms Vatten & Avlopp

Postadress:
Box 12201
402 42 Göteborg
Besöksadress:
Sven Källfelts gata 21
426 71 Västra Frölunda
Telefon:
031-69 70 00
Serviceanmälan:
0771-61 10 00
Jourbolag efter kontorstid:
Securitas 010-4705594