FORSKNINGSFARTYGET R/V SKAGERAK HAR LAGT TILL PÅ NYA VARVET

Nu kan du komma till Nya Varvet och beskåda Göteborg Universitets forskningsfartyg R/V SKAGERAK. 

Fartyget kommer att invigas den 15 oktober av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Det nya moderna fartyget för utbildning och forskning är 49 meter långt, 11 meter brett.

Det har en besättning på 5 personer och rymmer 16 forskare och studerande.
Det nya fartyget övertar namnet från det över 50 år gamla fartyget Skagerak.

Läs mer här: R/V Skagerak redo för premiärtur | Göteborgs universitet (gu.se)

Förstora bilden nedan här


Illustration/Ulf Svenningson

Postadress:
Box 12201
402 42 Göteborg
Besöksadress:
Sven Källfelts gata 21
426 71 Västra Frölunda
Telefon:
031-69 70 00
Serviceanmälan:
0771-61 10 00
Jourbolag efter kontorstid:
Securitas 010-4705594