Information6/12

Garage- och parkeringsplatser

Från och med den 1 januari 2024  ändras våra priser på garage- och parkeringsplatser. Prishöjningen ligger på 2-5% och du ser din nya hyra på avin för januari månad.