Övrigt29/11

Intervju med Faktums vd, Sarah Britz

Faktum grundades 2001 i Göteborg.
Organisationen är unik genom att den kombinerar journalistik och socialt arbete för att ge hemlösa människor en möjlighet att förbättra sina liv och ta sig ur ekonomiskt utanförskap. Centralt i Faktums verksamhet är tidningen Faktum. En gatutidning som kommer ut en gång i månaden och säljs av hemlösa och socialt eller ekonomiskt utsatta människor. Genom att sälja tidningen får de möjlighet att tjäna pengar, bygga självförtroende och arbetslivserfarenhet. Faktum är en röst för alla hemlösa, här kan de dela sina berättelser och själva bidra med innehåll. Faktum driver även opinion i frågor som rör utanförskap. 

Hur ser ert samarbete med Källfelt ut?
Källfelt har varit en partner till oss i tio år. Det började med att vi flyttade in i deras fastighet på Chapmans torg och de anpassade lokalerna till våra behov. Nu har vi lokaler som på ett bra sätt smälter samman vår verksamhet med redaktionen, administrationen och social träffpunkt för våra säljare.

Hur fungerar upplägget för era säljare?
Det alla kanske inte vet är att försäljarna investerar sina egna pengar i de tidningar de säljer. De köper tidningen för 50 kr och säljer den för 100 kr. Överskottet är deras lön. Försäljningen på gatan är så viktig, den leder till självkänsla, sysselsättning och ett socialt sammanhang. Grundtanken är att växa som människa genom att känna att man själv styr över sin förtjänst.

Vad innebär det att stötta Faktum?
Vi har någonstans mellan 300 och 400 partners som engagerar sig på olika sätt och nivåer, som partner och annonsörer.  Tack vare våra partners kan vi bland annat erbjuda gratis synundersökning och tandvård. Faktum når över 100 000 läsare så kännedomen är hög. 

Hur ser du på de långsiktiga utmaningarna och möjligheterna när det kommer till att minska fattigdom och social utsatthet?
Vi behöver få upp frågan om ekonomiskt och socialt utanförskap på den politiska agendan. Bygga bostäder som folk har råd med, höjt bostadsbidrag behövs för de som lever på marginalen. Att bli vräkt är det sista man vill bli, det är många som kommer till oss som inte äter sig mätta för att de lägger undan allt till hyran. De som äntligen fått tak över huvudet vill inte hamna på gatan igen. Försäljarna har en enorm styrka och mod. Det är ett väldigt tufft jobb, de är de modigaste människorna jag känner. Och de har förståelse för att alla inte kan köpa, men något man ska tänka på är att alla kan säga hej!

Sarah fortsätter; vi arbetar med att skapa medvetenhet och att påverka politiker och samhälle för att förändra de strukturella faktorer som bidrar till hemlöshet. Genom journalistik och opinionsbildning bidrar vi till att ändra perspektiven på hemlösa och attityder gentemot dem. Vi måste sträva efter att samhället inte faller samman vad gäller vård och omsorg. Faktum blir på sätt och vis ett väntrum. Psykisk ohälsa växer men det finns också mycket motståndskraft!