Bostad & lokal12/1

Invigning av Wieselgrensplatsen 9

Nu är första trapphuset i Etapp 2 av stamrenoveringen på Wieselgrensplatsen 1-21 klart.

Invigning av trapphuset firade vi tillsammans med vår entreprenör K21 och vår Samrådsgrupp.

Första etappen, Wieselgrensplatsen 13-21 med 75 lägenheter, blev klar i februari 2021. 

För att kunna framtidssäkra våra fastigheters försörjningssystem för ytterligare ca 60 år framåt behövde fastigheterna genomgå en stamrenovering. Det innebär bl.a. utbyte av rör för vatten och avlopp, ventilation och elinstallationer, allt för att möta dagens standard vad gäller krav och hållbarhet. 

I vår stamrenovering på Wieselgrensplatsen blir alla vakanta lägenheter totalrenoverade med nytt kök och badrum samt nya ytskikt och elinstallationer i alla rum.
Befintliga hyresgäster har haft möjligheter att välja en totalrenoverad lägenhet eller enligt ett grundkoncept med möjligheter för olika tillval.

På Källfelt har vi alltid de boendes intresse och behov som utgångspunkt och vi arbetar aktivt för att skapa trygghet, trivsel och hållbara boendemiljöer.
Därför satte vi ihop en Samrådsgrupp som bestod av befintliga hyresgäster vilka fungerat som språkrör i fastigheten. Under projektets gång har vi haft regelbundna möten, tillsammans med arkitekter och entreprenörer, i syfte att låta gruppen bidra med erfarenheter och viktiga synpunkter från boende i huset för såväl tekniska som sociala aspekter.

Många av vår våra hyresgäster har även haft möjlighet att byta storlek på lägenhet utifrån dagens behov.

Vi tackar K21 för det fina samarbetet och väl utförd stamrenovering och vår flyttfirma "Västsvenska Flyttbyrån" som bistår med lysande insatser så att evakuering och återflytt fungerar smidigt. Ett varmt tack till Samrådsgruppen för ert stora engagemang i stamrenoveringen.

Sist men inte minst vill vi tacka alla våra hyresgäster i fastigheterna. Ni är fantastiska!