Information8/19

Nu är hyrorna för 2022 klara

Din nya hyra gäller från den 1 april 2022. Den retroaktiva hyran debiteras i efterhand och fördelas på oktober, november och december 2022. Hur stor höjningen blir framgår av din hyresavi för oktober.