Nu kan du som bor i Majorna med omnejd dricka kranvattnet igen

Nu kan du som bor i Majorna med omnejd dricka kranvattnet igen

Meddelande från torsdag 20 juni 2019 

Eftersom proverna som kretslopp och vatten tagit visar att det inte finns något i dricksvattnet som kan orsaka magsjuka, kan du som bor i Majorna med omnejd lugnt dricka ditt kranvatten utan att koka det.

 

Fortsätt koka vattnet i Majorna med omnejd

Meddelande från onsdag 19 juni 2019

Resultaten av de prover Kretslopp tagit hittills på dricksvattnet visar inte att något i vattnet skulle ha orsakat magsjukan i området. De rekommenderar dock att alla i Majorna, Kungsladugård, Sandarna och på Stigberget fortsätter att koka sitt vatten.

 

Meddelande från Tisdag 18 juni 2019

Kretslopp och vatten rekommenderar att du som bor i Majorna, Kungsladugård, Sandarna och på Stigberget kokar ditt dricksvatten i minst fem minuter innan du använder det. Detta gör vi i förebyggande syfte eftersom ett tjugotal personer i området drabbats av magsjuka. Vi tar prover för att få reda på om något i vattnet är orsak till magsjukan, men hittills har proverna inte visat några onormala värden.

Läs mer på Göteborgs Kretslopps informationssida gällande dricksvattnet här.

 

Postadress:
Box 12201
402 42 Göteborg
Besöksadress:
Sven Källfelts gata 21
426 71 Västra Frölunda
Telefon:
031-69 70 00
Serviceanmälan:
0771-61 10 00
Jourbolag efter kontorstid:
Securitas 010-4705594