Information7/12

Nya priser på P-platser och garage

Parkeringstillstånd för våra boende på Nya Varvet höjs med 20 kr/månad till 360 kr/månad från och med januari 2023.

Även på Karneolgatan höjs avgiften för parkering med 20 kr/månad. Den nya avgiften blir 500 kr/månad från årsskiftet.