Information12/1

Så arbetar vi med serviceärenden med hänsyn till covid-19

Uppdaterad info kring hur Källfelt arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Under våren och sommaren har hela världen levt under annorlunda premisser än vanligt fall.
I dagsläget ser vi att det skett en upptrappning av antal smittade i viruset. Regering har från och med 2020-10-29 gått ut med skärpta råd för att minska spridningen av Covid-19.
Våra hyresgästers och medarbetares säkerhet är viktig för oss. Därför fortsätter vi med de åtgärder som vi vidtagit sen tidigare.

Vi behöver fortsatt vara försiktiga, noggranna och ta vårt ansvar. På Källfelt har vi just nu många ärenden som ligger och väntar med anledning av Covid-19. Men vi arbetar så effektivt och ansvarsfullt vi kan för att åtgärda dessa. Det gör att det tar längre tid än vanligt för dig som hyresgäst att få saker fixat i ditt hem.

Vi hoppas att du har förståelse för detta. När vi ska åtgärda något i din lägenhet är det viktigt att vi har en bra dialog om hur tillträde till lägenheten skall gå till. Både hyresgäst och reparatör kan vara en person i riskzon. Om man inte vill eller kan vara i lägenheten under reparationstillfället, samtidigt som någon annan, måste vi ha förståelse för varandra. Kontakta oss om du har ett inbokat möte och upplever förkylningssymptom så att vi kan boka om det mötet till en annan dag.

I första hand åtgärdar vi akuta fel i lägenheterna samt ärenden som är myndighetskrav. Vissa ärenden kan komma att skjutas på, såsom snickeriarbeten och ytskiktsbeställningar, (målning, tapetsering, golvläggning m.m.), tills vi får nya direktiv som möjliggör dessa åtgärder.
I allmänna utrymmen samt utomhus arbetar vi som vanligt men med några undantag.

Vi följer myndigheternas information om lägesutvecklingen och har beredskap för att hantera situationer som kan uppstå om en medarbetare skulle misstänkas vara smittad. Vi uppmanar även våra leverantörer och entreprenörer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för sin personal.

Hjälp till att minska risk för att sprida smitta genom att:

• Tvätta händer med tvål och varmt vatten noga och ofta. Använd gärna handsprit.
• Stanna hemma om du känner dig sjuk eller uppvisar förkylningssymtom.
• Nys och hosta i pappersnäsduk eller i armvecket. Släng sedan näsduken.
• Undvik att ta i ansikte, ögon och mun med dina händer.
• Håll en lagom, respektfull distans till dina medmänniskor.

Bl.a. restaurangerna har en svår tid just nu. Du behöver inte avstå från god lunch eller à la Carte-mat – hjälp restaurangerna genom att beställa take away.

Aktuell information hos ansvariga myndigheter
 
Sjukvårdsrådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser www.folhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller ring det nationella informationsnumret 113 13.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du även ta del av smittskyddsinformation på olika språk.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen! Tack för DIN medverkan!