Bostad & lokal12/1

Samarbete med HomeQ

Under några års tid har vi haft egen intressebank för att kunna söka våra lediga bostäder.

En egen intressebank har inneburit både fördelar och nackdelar i uthyrningsprocessen.
Att ha egen intressebank för bostäder kräver mycket administrativt arbete. Tid som vi ser kan fördelas mer effektivt och därigenom erbjuda bättre administrativ service för våra hyresgäster.

Nu prövar vi ett samarbete med HomeQ på några av våra lediga bostäder under en testperiod.
Faller det väl ut kommer vi gå över till HomeQ på delar av vårt bestånd.

Vid urval av sökande på HomeQ kommer hänsyn tas till registrerad poäng i Källfelts intressebank.

Läs mer om HomeQ här: www.homeq.se

Samma uthyrningspolicy gäller som tidigare, se www.kallfelt.se/lagenheter/uthyrningspolicy

Ansökningar för Garage/P-plats kvarstår med registrering i vår egen intressebank.