Skärpta regler i hyreslagen gällande uthyrning av hyresrätt i andrahand m.m.

Den 1 oktober 2019 förändrades delar i hyreslagen. Den nya lagen innebär bland annat allvarligare konsekvenser för den som hyr ut olovligt i andrahand. Dessutom finns uppdaterade regler gällande inneboende och lägenhetsbyte.

Vi välkomnar lagändringen och hoppas att den bidrar till ett tryggare boende  och sundare bostadsmarknad, utan svarta kontrakt och olovliga andrahandsuthyrningar.


Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd
Om man vill hyra ut sin lägenhet i andra hand, måste man alltid få det beviljat av Källfelt i god tid före tilltänkt uthyrning.  När man fått ett godkännande erhåller man en blankett för andrahandsuthyrning som skall skrivas på av både förstahandshyresgästen och den tilltänkta andrahandshyresgästen. Källfelt ska erhålla en kopia på andrahandsavtalet. Här finns blanketter för ansökan om andrahand: "Ansökan om andra hand"

Olovlig andrahandsuthyrning
Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd riskerar man att bli av med sitt hyreskontrakt utan föregående uppmaning om att vidta rättelse. Man kan därtill även riskera att få böter och/eller fängelse. 

Bor du i andra hand?
Den som bor i  andrahand ska säkerställa att andrahandsuthyrningen är godkänd av Källfelt. Fr.o.m. den 1 oktober 2019 får alla andrahandshyresgäster en bekräftelse av Källfelt på godkännandet med information om gällande andrahandsuthyrning.  Förlängs andrahandsuthyrningen ska andrahandshyresgästen få en ny bekräftelse för den nya uthyrningsperioden.

 
Man får inte ta ut högre hyra än vad man själv betalar
Man får inte ta ut mer hyra av sin andrahandshyresgäst än man själv betalar i hyra. 
Hyr man ut lägenheten möblerad får man göra ett tillägg på max 15% på hyran. Ingår el, bredband m.m. ska det specificeras på både "Ansökan om andrahand" och i "Andrahandsavtalet" som tillägg med samma kostnad som man själv betalar för tjänsten. 

Den som blev påkommen av hyresvärd eller av andrahandshyresgästen att man tagit ut överhyra riskerade tidigare att bli återbetalningsskyldig för ett år tillbaka. Det förlängs nu till två år. Dessutom kan kontraktet sägas upp utan varning och man och kan därtill riskera böter och/eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

Regler för inneboende 
Man får ha inneboende i sin hyresrätt. Rätten att ha inneboende gäller enbart om man själv bor i lägenheten. Man får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har man flera inneboende får man inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad man själv betalar i hyra. Om man inte bor i lägenheten gäller reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver man tillstånd från Källfelt. Av säkerhetsskäl vill vi att man registrerar sin inneboende hos Källfelt. Kontakta hyresadministratören på Källfelt så hjälper vi till med registreringen och går igenom vilka rättigheter en inneboende har.

Vad gäller vid byte av lägenhet?
För att få byta sin lägenhet mot en annan lägenhet behöver man tillstånd från Källfelt.
Båda parter behöver också som huvudregel ha bott i lägenheten i minst 1 år. Detta gäller vid båden internt byte eller extern byte när man hittat en bytespart. Byte av en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa godkänns inte enligt de nya reglerna. Har man fått ett förstahandskontrakt hos Källfelt kan man söka Källfelts utannonserade lägenheter efter man haft en kontraktstid om 3 år. Här finns bytesblanketter: "Ansökan om byte".


Hårdare straff vid handel av hyresrätter.
Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

 

Postadress:
Box 12201
402 42 Göteborg
Besöksadress:
Sven Källfelts gata 21
426 71 Västra Frölunda
Telefon:
031-69 70 00
Serviceanmälan:
0771-61 10 00
Jourbolag efter kontorstid:
Securitas 010-4705594