Information8/3

Så slipper du betala avi-avgiften!

Hyresfakturor 

Som ett led i vår digitaliseringsresa på Källfelt kommer vi att från nästa avisering, i början av september, använda oss av en extern utskriftstjänst för utskrift och frankering av pappersavier. Detta innebär att avierna kommer att se lite annorlunda ut än tidigare, men fortfarande innehålla samma information. 

Källfelts logotype framgår inte på kuvertet men finns på avin.

Vi vill därför passa på att informera dig om alternativ till pappersfakturor och samtidigt slippa faktureringsavgifter på 30 kr varje månad

 E-faktura

E-faktura är det smidigaste och mest miljövänliga sättet att betala hyran på. Du anmäler dig för e-faktura via din internetbank eller genom att kontakta oss på Källfelt. Därefter får du din hyresavi via internetbanken varje månad. Notera att det endast är den som står på kontraktet som kan koppla hyresavin till sin internetbank för e-faktura.

 Autogiro

Vill du att hyran skall dras automatiskt från ditt bankkonto kan du teckna dig för autogiro. Fyll i blankett för autogiro och skicka in till oss eller ansök via din internetbank. Notera att det endast är kontraktsinnehavare som kan ansöka om autogiro på objektet. 

Har du redan e-faktura behöver du inte göra något alls. Har du autogiro ligger det också kvar men du får en pappersavi varje gång din hyra förändras. 

Länk till blanketten för autogiro på vår hemsida.

1623341886-autogiroanmalan0.pdf (datocms-assets.com)