Information1/4

Tillbaka till gamla rutiner!

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra hyresgäster som har avvaktat med serviceanmälningar för ärenden som inte varit brådskande.

Verksamheten på Källfelt Byggnads AB återgår nu till det normala. Även fortsättningsvis är det viktigt att meddela oss om man blivit sjuk så vi kan boka om vårt besök i er lägenhet och inte riskera smitta.

Man bedömer att läget är tillräckligt stabilt för att inleda avvecklingen av smittskyddsåtgärderna. Omikron ger inte lika allvarlig sjukdom som tidigare varianter, vårdbelastningen inom intensivvården och övrig sjukhusvård har inte ökat på samma sätt som den utbredda smittspridningen, och de allra flesta som tillhör riskgrupper har nu fått en tredje dos vaccin.

Från den 1 april avvecklas de kvarstående rekommendationerna och anpassas efter rådande smittspridning, belastning på hälso- och sjukvården och vaccinationstäckning.

Än en gång, tack för er förståelse och ert tålamod.