Uppdaterad information avseende Covid-19

 

Uppdaterad info avseende Covid-19, 2020-03-18

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har gått ut med anmodan om ytterligare åtgärder i samhället för att minska spridningen av Covid-19. Det innebär en del förändringar i arbetet mot dig som hyresgäst. Vi kommer nu enbart att hantera akuta ärenden inne i lägenheter/lokaler tills nya riktlinjer förmedlas från Regeringen eller Folkhälsomyndigheten.

Med akuta fel menar vi bland annat:

  • Elfel, till exempel att ett vägguttag har lossnat eller om en huvudsäkring går sönder.
  • Krossade glasrutor till lägenheter
  • Fönster och dörrar som inte går att stänga                 
  • Låsfel på ytterdörr
  • Läckande kranar, inte små läckage                                   
  • Läckande rörledningar och element
  • Helt stopp i avloppet                                                                 
  • Toalettstol ur funktion
  • Fel på värme och ventilation , (vi gör en bedömning från fall till fall)                                      
  • Fel på vitvaror så som kyl, frys, tvättmaskin och hela spisen (ugnen)

   Åtgärder i allmänna utrymmen samt utomhus kommer utföras med några undantag

Vi följer myndigheternas information om lägesutvecklingen och har beredskap för att hantera situationer som kan uppstå om en medarbetare skulle misstänkas vara smittad. Vi uppmanar även våra leverantörer och entreprenörer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för sin personal.

Hjälp till att minska risk för att sprida smitta genom att:

• Tvätta händer med tvål och varmt vatten noga och ofta. Använd gärna handsprit.
• Stanna hemma om du känner dig sjuk. 
• Nys och hosta i pappersnäsduk eller i armvecket. Släng sedan näsduken.
• Undvik att ta i ansikte, ögon och mun med dina händer.
• Håll en lagom, respektfull distans till dina medmänniskor.

Restaurangerna har en svår tid just nu. Du behöver inte avstå från god lunch eller à la Carte-mat – hjälp restaurangerna genom att beställa take away.

Aktuell information hos ansvariga myndigheter
 
Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndig-heternas webbplatser www.folhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller ringa det nationella informationsnumret 113 13.
På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du även ta del av smittskyddsinformation på olika språk.

 

Postadress:
Box 12201
402 42 Göteborg
Besöksadress:
Sven Källfelts gata 21
426 71 Västra Frölunda
Telefon:
031-69 70 00
Serviceanmälan:
0771-61 10 00
Jourbolag efter kontorstid:
Securitas 010-4705594