Bostad & lokal14/1

Vi bygger kontor för SMHI

Ansvarig för byggprojektet är Henri Lindberg, byggchef hos oss. Han berättar mer om projektet: 

“SMHI la ner tre av sina kontor i Sverige och det i Malmö var ett av dem. En del av personalen vid Malmökontoret fick erbjudande om arbete på kontoret i Göteborg. Detta medförde att det nuvarande kontoret blev för trångt. Det nya kontoret har tre våningar samt vind med teknikutrymme. Totalt rör det sig om 3800 kvadratmeter. Ca 90 personer kommer att arbeta på SMHIs nya kontor på Nya Varvet.” 

I detta projekt utmanar vi oss själva och den traditionella bilden av ett kontor. Under projekteringsprocessen har vi fått lära oss om SMHI:s olika behov och vilka typer av ytor som krävs för att kunna leverera rapporter om vädret och Nordsjöns tillstånd. 

“På markplan bygger vi en laboratorie- och bojverkstad. Laboratoriet är utformat för deras specialistområde – oceanverksamhet. SMHI placerar ut bojar i Nordsjön för att mäta och samla in data om bland annat havsströmmar, föroreningar och temperatur för att klarlägga förändringar i havsmiljön. Det krävs både reparation och iordningställande av dessa bojar för att kunna få in löpande information. Sedan skickas bojarna ut till havs igen! Det är viktigt att fastigheten är optimerad för deras uppdrag.” säger Henri.

Andra våningen är utformad som en mer konventionell kontors­miljö och där blir rum för möten och konferenser. På tredje plan hamnar vi mitt i SMHIs värld igen! Henri berättar vidare om projektplanen:

“På tredje plan sitter framförallt meteorologerna. Det öppna landskapet kommer ha många tv-skärmar där de sitter och tar fram väderprognoser och väderkartor. SMHI har direktkontakt med både P1 och P4 på Sveriges Radio. De har egna rum där väderrapporten sänds ut i etern.” 

Vi på Källfelt tycker det är ett fantastiskt spännande projekt!

HENRI LINDBERG
Henri är byggchef på Källfelt Byggnads AB. Han har hand om Källfelts stora fastighetsprojekt, såsom SMHI. Henri har lång erfarenhet från större byggbolag och uppskattar därför de korta beslutsvägarna hos oss.