Information29/11

Vi önskar er en mysig och säker vinter

Installera och kontrollera Brandvarnare
Brandvarnare är små, men otroligt viktiga enheter. Se till att du har fungerande brandvarnare i din bostad. Testa din brandvarnare regelbundet, t ex en gång per kvartal, för att säkerställa att den fungerar. Det gör du genom att trycka på kontrollknappen, då ska det höras ett kraftigt pip. De flesta brandvarnare ger ifrån sig korta pip när batteriet börjar ta slut.

Ha koll på dina brandutrymningsvägar
Det är avgörande för din säkerhet att veta var de närmaste brandutrymningsvägarna är. Lär dig de snabbaste vägarna ut från din bostad och se till att de alltid är fria från hinder. Öva gärna på en plan för hur du och din familj kan ta er ut på ett säkert sätt om det skulle uppstå en brand.

Ha rätt släckutrustning
Brandsläckare och brandfilt kan vara skillnaden mellan att kunna stoppa en mindre brand eller se den utvecklas till något mycket farligare.

Var försiktig i Köket
Bränder börjar ofta i köket. Var extra försiktig när du lagar mat. Håll alltid ögonen på spisen, använd inte apparater som är trasiga eller har skadade sladdar.

Lämna aldrig ett rum med levande ljus
Levande ljus är stämningsfullt, men släck dem alltid när du lämnar ett rum, går hemifrån eller går och lägger dig. Ta ett extra varv för säkerhets skull.

Laddare och laddning av batterier
I och med elcyklar och andra batteridrivna produkter har vi allt oftare kraftfulla batterier som laddas i våra hem. Dra alltid ur kontakten när det är färdigladdat och se till att ladda på en säker plats utom räckhåll för lättantändliga föremål. Ladda med fördel extra kraftfulla batterier i säkerhetspåse för batterier.

Ha koll på grannarna
En bra relation till sina grannar är bra av många anledningar. En av dem är brandsäkerhet. Var medveten om din omgivning, upptäcker du rök eller brand, var snabb att meddela räddningstjänsten och hjälpa dem om möjligt. Samarbetet mellan grannar är avgörande när det gäller snabb reaktion på brand.

Se till att din hemförsäkring gäller
Se till att din hemförsäkring gäller och vad som faktiskt ingår. Om en brand skulle inträffa, kan en sådan försäkring hjälpa dig att återställa lägenheten och ersätta dina ägodelar.

Rapportera brister
Om du upptäcker brister eller problem med brandsäkerheten i din hyresfastighet, gör omedelbart en serviceanmälan via hemsidan, eller på telefon. Det är viktigt att vara proaktiv när det gäller din egen och dina grannars säkerhet.