Källfelts historia

Källfelt Byggnads AB har sina rötter i Källsjö i Halland och Majorna i Göteborg. Från Källsjö kom Johan Källfelt. När han 1890 kom till Göteborg var det inte för att stanna utan för att resa vidare till New York dit hans äldre syskon redan flyttat. Men istället träffade han Anna Wahlström från Majorna. Anna var en driftig kvinna som inte ville flytta på sig. Hon drev en fiskaffär och Johan tog arbete som murare. De blev alltså kvar i Göteborg.

I slutet av 1800-talet hade hamnen enorm betydelse för Sveriges handel och varje dag kom nya människor till Göteborg som lockades av det framväxande industrisamhället. Göteborg växte och det behövdes förstås hus att bo i. Detta förstod Anna. Hon skötte om familjens ekonomi och insåg att de skulle vara mer betjänta av att Johan öppnade eget. Men att bygga hus var strängt reglerat av skråväsendet. Därför fick Johan parallellt med sitt arbete skaffa sig de nödvändiga tillstånden. 1923 var det fritt fram att bygga och de satsade sitt sparkapital i en tvåfamiljsvilla i Kungsladugård. Huset byggdes på spekulation, alltså utan beställare. Det var förstås ett vågspel och när huset var klart fanns ingen köpare. Eller rättare sagt, ingen som ville betala vad Johan och Anna ville ha för huset.

Johan ville gå ner men Anna vägrade. Och hon höll ut. När huset till slut såldes var det för det ursprungliga priset och med det var företaget på benen. Johan och sönerna Arthur och Sven fortsatte att bygga, först tvåfamiljshus och därefter landshövdingehus i Majorna. Johan ledde företaget fram till sin död 1944 då äldste sonen Arthur tog över. Efterkrigsperioden var goda tider för byggare och 1953 förvandlade Arthur och Sven bolaget från enskild firma till aktiebolag. Verksamheten fortsatte att växa.

Arthur gick bort 1961 och Sven tog över. 60-och 70-talets byggboom stärkte företaget ytterligare och Sven ledde
företaget fram till 1988. Under samma period kom både Arthurs son Göran och Svens son Lennart in i företaget.
Idag leds företaget av Peter Boström, som är VD

Området Nya Varvet som 1986 förvärvades från Kronan har utvecklats till ett företagscentrum vid vattnet och där finns bland annat VGR Campus, MMT, Svitzer och Dockyard Hotel.

Läs mer om Nya Varvets historia.

 

 

Postadress:
Box 12201
402 42 Göteborg
Besöksadress:
Sven Källfelts gata 21
426 71 Västra Frölunda
Telefon:
031-69 70 00
Serviceanmälan:
0771-61 10 00
Jourbolag efter kontorstid:
Securitas 010-4705594