Skadedjur

Håll silverfisken borta

Silverfiskar är ofarliga men en av de vanligaste insekter som kan förekomma i bostäder. En del blir mycket oroade efter att ha sett ett par silverfiskar i badrummet, men det behöver inte betyda något. Om det däremot dyker upp silverfiskar i vardagsrum eller sovrum bör du reagera. Det kan vara tecken på fuktskada. 

 • Renhållning är A och O, på så vis minskar du tillgången på föda för silverfisken.
 • Täta springor och sprickor där silverfisken vanligtvis trivs.
 • Låt inte böcker, papper eller kläder ligga framme på golvet under en längre tid.
 • Håll det så torrt och rent som möjligt i kök och badrum.

 
Vägglöss – vanligare än man tror

Vägglöss blir allt vanligare i Sverige och ibland upptäcks de i våra bostäder. Vanligaste orsaken till att du får vägglöss är att de har följt med i resväskan från en utlandsresa eller att de kommit in i ditt hem när du köpt begagnade möbler. 

Tecken på vägglöss:
En vuxen vägglus är 4-5 mm lång, ungefär som en äppelkärna, med bred oval tillplattad kropp. Färgen är ljust gul/brun till rödbrun efter det att den sugit blod. Pålitliga tecken för att upptäcka vägglöss är mörka fläckar av spillning, rester efter hudömsningar och levande vägglöss på platser där de kryper in och gömmer sig. Små runda blodfläckar på lakan kan också vara tecken på vägglöss. Vägglusen är oftast ofarlig men kan ge allergisk reaktion och skapa obehag. Vanliga symptom på vägglusförekomst är svullnad och rodnad tillsammans med viss smärta och klåda till följd av vägglössens bett. Vägglöss måste saneras professionellt, det är inget du kan lösa på egen hand. 

Tips för att slippa vägglöss:

 • Var vaksam när du tar hem begagnade möbler.
 • Förvara aldrig din resväska öppen på golvet när du är ute och reser.
 • Ta inte in resväskan direkt när du kommer hem.
 • Tvätta kläder i 60 grader.
 • Lägg misstänkta föremål i frysen (-18°C) i en vecka. 

Kackerlackor

Kackerlackor är en hälsorisk för både människor och djur. De är aktiva på natten och trivs i varma och fuktiga miljöer. Kackerlackor äter allting och förstör vår mat med sin avföring och sitt illaluktande sekret. Har du fått in kackerlackor så sprider de sig snabbt i en fastighet. Det kan ta tid att bli av med dem så var noga med städning och rengöring och kontrollera förpackningar och resväskor. Kontakta Anticimex omgående om du misstänker att du fått kackerlackor i din lägenhet.

Tips och råd för att slippa kackerlackor:

 • Städa och rengör noga, speciellt i varma och fuktiga miljöer.
 • Förvara livsmedel eller foder i slutna behållare.
 • Töm sopbehållare och komposter ofta – mat och fukt lockar insekterna.
 • Låt inte mat och vatten till husdjur stå framme i onödan.
 • Kontrollera förpackningar och väskor innan du tar in dem.

Pälsängrar

Pälsängrar gillar att äta på textilier, främst ull, skinn och päls. Hittar du hål i yllekläder eller kala fläckar på en päls i garderoben kan det vara tecken på att du har pälsängrar i lägenheten. Ett annat varningstecken är att hitta larvskal i dina klädskåp och lådor. Pälsängrar är skalbaggar vars larver lever av produkter med animaliskt ursprung. De är ofarliga, och går att få bort på egen hand men det kräver noggrannhet och tålamod. Men vid stora problem är det viktigt att kontakta Anticimex.

Tips och råd för att slippa pälsängrar:

 • Ta bort organiskt material – städa.
 • Lägg endast undan rena kläder, gärna förpackade i täta emballage.
 • Kontrollera era undanlagda textilier regelbundet.
 • Angripna textilier kan värmebehandlas vid 60°C genom tvätt, strykning eller torktumling.
 • Angripna textilier kan även läggas i påsar och frysas. Minst en vecka i -18°C räcker.

Anticimex hemsida kan du få hjälp av identifiera vilket typ av skadedjur du drabbats av.