Störningar
Det är aldrig tillåtet att störa dina grannar. Det skall vara lugnt i fastigheten mellan klockan 22:00–07:00. Den person som står på kontraktet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i eller besöker lägenheten. Tänk på att arbeten med störande moment, exempelvis användning av borrmaskin eller hammare endast får utföras kortare stunder av hyresgäster på vardagar mellan kl. 08:00-20:00 eller helger mellan kl. 10:00–16:00. Den som orsakar störningar kan bli skyldig att betala ersättning för eventuell utryckning av bevakningsbolaget. Upprepade störningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.
 
Sophantering
Sortera ditt avfall så att så mycket som möjligt återvinns. Tidningar, hårdplast, metall, glas och papp/kartong lämnas vid en återvinningsplats. Miljöfarligt avfall som lösningsmedel, färgrester och batterier får aldrig slängas tillsammans med övrigt avfall, utan lämnas på en miljöstation.
 
Rökning
Det är inte tillåtet att röka i trapphus, hissar eller andra gemensamma utrymmen. Tänk även på att röken kan tränga in i grannars lägenheter vid rökning i fönster eller på balkong.

Fönster, balkong och uteplats
Fönster och balkong får inte användas för att skaka och vädra mattor, sängkläder och kläder så att det stör grannar. Det är inte tillåtet att kasta föremål från fönster eller balkong, som exempelvis cigarettfimpar. Det är förbjudet att mata fåglar från fönster eller balkong då fågelmat kan dra till sig skadedjur som möss och råttor. Balkonglådor skall placeras på insidan av balkongräcket.

Husdjur
Har du husdjur i din lägenhet ansvarar du för att de inte stör eller är till obehag för dina grannar. Hundar ska vara kopplade på gården och i allmänna utrymmen.
 
Parabol
Paraboler får inte monteras på fastigheten.
 
Duscha/bada på natten
Att tappa större mängder vatten under sena kvällar och nätter kan orsaka störande ljud i ledningarna. Tänk därför på att endast duscha kortare stunder vid dessa tillfällen.
 
Tvättstuga
Tvättstugan ska alltid städas efter att du använt den. Respektera tvättider och följ de ordningsregler som finns uppsatta på anslagstavlan.

Trapphus
Trapphuset ska kunna användas för utrymning och sjuktransporter. Därför får personliga ägodelar som dörrmattor, cyklar, barnvagnar m.m. inte placeras i trappuppgången. Saker i trapphus kan även utgöra en stor brandfara vilket kan få förödande konsekvenser. Anmäl gärna till Källfelt om ni upptäcker saker som inte hör hemma i trapphuset. Läs mer om brandsäkerhet här.

Grillning 
Det är inte tillåtet att grilla på balkongen, varken med elgrill, gasolgrill eller kolgrill. De som har uteplats hänvisas att grilla minst 4 meter från husfasaden.