Utflyttning

Uppsägning av lägenheten
Du kan säga upp lägenheten genom Mina sidor eller posta in din uppsägning med vår uppsägningsblankett. Om du postar in din uppsägningsblankett måste den vara oss tillhanda senast den sista vardagen i månaden för din uppsägning ska gälla för aktuellt månadsskifte. Var därför extra noga med när du lägger din blankett på postlådan och se över när posten hämtas för att inte riskera att uppsägningen kommer in för sent.

Uppsägningstid
Uppsägningstiden hos Källfelt är tre månader. När du säger upp din lägenhet gäller uppsägningen alltid från kommande månadsskifte, oavsett när i månaden du säger upp i ditt kontrakt. Säger du exempelvis upp ditt kontrakt den 8 juni, så avslutas det den 30 september.

Önskemål om tidigare avflyttning
Du kan alltid ange ett önskemål om tidigare avflyttning. Vi försöker i den mån det går att tillmötesgå ditt önskemål.  

Boka tid för besiktning
Kontakta oss på Källfelt för att boka en tid för besiktning av din lägenhet. Det är viktigt att du väljer en tid då du själv kan närvara, så att du och besiktningsmannen kan gå igenom lägenheten tillsammans.

Vid besiktningen ser besiktningsmannen över om det finns skador eller slitage i lägenheten utöver vad som är normalt och att städningen är ordentligt utförd. Hittar besiktningsmannen brister, noteras de som en anmärkning i besiktningsprotokollet. Alla eventuella anmärkningar måste vara åtgärdade innan kontraktstiden löpt ut för att du ska slippa betala för dem. Vi rekommenderar att du är med när besiktningsmannen utför slutbesiktningen så ni tillsammans kan diskutera eventuella tveksamheter.
En avflyttningsbesiktning skall bokas in när kontraktet löper ut och du flyttat ut alla möbler och flyttstädat lägenheten.

Återställ lägenheten
Om du tagit ner saker som hör till lägenheten, till exempel innerdörrar, badrumsskåp och hatthylla, är det viktigt att du sätter tillbaka dem innan besiktningen.

Visa lägenheten
När du har sagt upp din lägenhet är du som hyresgäst skyldig enligt kontrakt att visa lägenheten för andra som är intresserade av att flytta in. 

Adressändring
I samband med flytt är det viktigt att du adressändrar. Dels för att du ska få posten till rätt bostad, dels för att folkbokföringen ska stämma. Du adressändrar enklast på www.adressändring.se

El
Meddela Göteborgs Energi (för boende i Göteborg) eller Ellevio (för boende i Stockholm) att du ska flytta senast 30 dagar före utflyttningsdagen. Glömmer du att meddela din flytt riskerar du att få betala för elförbrukning även efter att du flyttat.

Flytta tjänster för telefon, bredband och tv 
Beställ flyttning eller uppsägning av dessa tjänster hos din leverantör i god tid.

Flyttstädning
Den som tar över din lägenhet har rätt att begära att lägenheten är väl städad vid inflyttning. Har du slarvat eller om du lämnar din lägenhet ostädad måste du betala för städkostnaden. Detta gäller även i de fall anmärkningar uppkommer efter att besiktningen redan är genomförd. Glöm inte att även städa och tömma balkong, garage och förråd.

Grovsopor och skräp
Det blir ofta mycket sopor i samband med en flytt. Det mesta går att sortera vid miljöstationer nära dig. Om du behöver kasta möbler, tv-apparater eller andra skrymmande saker i samband med flytten måste du lämna dessa på någon av kommunens återvinningscentraler. Se anslag i entrétavlan om närmaste ÅV-station & ÅV-Central. Källfelt ställer ut containrar för grovsopor ett par gånger om året vid de fastigheter det är möjligt och aviserar för detta varje gång.

Nycklar
Lämna alla nycklar till Källfelt. Det gäller både för lägenheten, tvättstugan och eventuella extrautrymmen som garage och förråd. Du måste även lämna in kopior som du har gjort själv. Lämna lägenheten i tid. När hyrestiden har löpt ut ska du lämna lägenheten senast klockan 12.00 nästa dag. Om den dagen infaller på en helg eller helgdag är det nästa vardag som gäller som utflyttningsdag.