Information med anledning av Coronaviruset

Källfelt Byggnads AB följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer om Coronaviruset, covid-19.

Verksamheten pågår som vanligt med några undantag.
Vi följer myndigheternas information om lägesutvecklingen och har beredskap för att hantera situationer som kan uppstå om en medarbetare skulle misstänkas vara smittad. Vi uppmanar även våra leverantörer och entreprenörer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för sin personal.

Arbete i lägenheter/lokaler 
Då viruset sprids genom droppsmitta så är det liten risk att bli smittad bara genom att befinna sig i samma lägenhet/lokal som en eventuellt smittad.

Om du som hyresgäst uppvisar symptom på virussmitta ber vi dig att meddela oss om det, ifall vi har ett inplanerat besök hos dig, så att vi kan boka om det. Vi tar självklart hänsyn till GDPR och sparar ingen hälsoinformation längre än vad som är absolut nödvändigt.

 Vi rekommenderar alla våra hyresgäster att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Tvätta dina händer noga och ofta med vatten och tvål Gärna ca 30 sekunder/gång och ca 20 gånger per dag.
  •  Undvik att röra ögon, näsa och mun
  •  Nys och hosta i ditt armveck, inte rakt ut eller i handen
  •  Stanna hemma om du har förkylningssymptom
  •  Begränsa sociala kontakter där smittan kan spridas
  •  Undvik besök på stadens äldreboenden.

Aktuell information hos ansvariga myndigheter 

Ansvariga myndigheter uppdaterar information om utvecklingen och rekommendationer löpande på nedanstående webbsidor. Aktuell information finns även på WHO:s webbsidor, se alla länkar nedan: 

  
Har du frågor? 

För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via ovanstående källor. Det går också bra att ringa 11313. Hit kan du t.ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se

Postadress:
Box 12201
402 42 Göteborg
Besöksadress:
Sven Källfelts gata 21
426 71 Västra Frölunda
Telefon:
031-69 70 00
Serviceanmälan:
0771-61 10 00
Jourbolag efter kontorstid:
Securitas 010-4705594